KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.noBoken du nå holder i hendene består av tunge historier. Historiene er skrevet av ofre for både seksuell trakassering og voldtekt. Boken starter med at Marika Lejon, som er redaktør for kampanjen Jeg er et Mørketall, forteller litt om kvin-nekamp, bakgrunnen for prosjektet og om hennes engasjement. Del to består av alle de mørke historiene, som er sendt inn gjennom kampanjens nettside www.morketall.no. Del tre er skrevet av Maiken Sætran Lium og handler om det juridiske og hva du skal gjøre dersom du blir utsatt for vold, seksuell trakas-sering eller voldtekt. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet i media og TV. I juni 2018 fikk kampanjen en pris utdelt av DIXI Ressurssenter. Dette er en bok for deg som er opptatt av rettssikkerhet for kvinner og kvinnefrigjøring.

Utgitt av Kvinnefronten