KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.noVi lever i et demokrati, et folkestyre. Det betyr deltagelse ikke bare i valg, men i det daglige liv. Det innebærer også deltagelse i et fellesskap, i det små som i det store. Det innebærer at vi alle er formidlere av etiske verdier, både til oss selv og andre. Ingen kan f.eks. respektere andre uten å respektere seg selv, for å nevne etisk hovedverdi. I tillegg kommer greske og romerske verdier formidlet til Vesten av renessansens humanister, f.eks. visdom og måtehold.
 Etiske verdier er ikke kunnskap, men holdninger. For dannelse av holdninger er forbilder et nødvendig gode. Det viser eksemplets makt. Men i en tid hvor media døgnet rundt ofte viser brudd på forbildet, vil det gode eksemplet av og til komme til kort, og andre virkemidler vil være nødvendige.
 For den nødvendige holdningsdannelse har jeg på mine reiser omkring i landet til stadighet erfart at historie, særlig lokalhistorie og bedriftshistorie, gjør at deltagerne straks kjenner seg igjen. Det er begynnelsen på den personlige relasjonsdannelse, også deltagerne seg imellom. Det er nødvendig for enhver formidling av etisk verdiformidling. Enhver deltager er et individ i tillegg til sin kompetanse.
 Etisk verdiformidling varierer fra spedbarnet til skole og arbeidsliv, og til personer på eldrehjem. Derfor har jeg også måttet si noe om foreldregenerasjonen. Siden det ikke er så lett for tiden, har jeg forsøkt å si noe om «den ideale fordring» som base for den etiske holdning ektefeller/samboere imellom og derved eksempel for andre.
 Tyngdepunktet ligger på arbeidslivet. Jeg gjennomgår formidling av verdier i Norsk Hydro, Elkem, NordNorsk Lederutvikling, HÅG, Manpower, Sparebanken, Politiet, NSB, Arendal Auto, Riksrevisjonen, Kvinner i ledelse og COOP. To sykehus er også nevnt. Studiereiser til Malaysia viste et annet program for islam. Filippinene sammenfattet de etiske verdier under betegnelsen Gjestfrihet. En hyggelig opplevelse hadde jeg på Leknes i Lofoten ved kvinneforumet «Kvikk og vill».

Guttorm Fløistad
er professor i filosofi og idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Han har gitt ut en rekke bøker og artikler, bl.a. Filosofi og vitenskapshistorie; Kunsten å omgås hverandre, en bok om arbeidsmiljø, ledelse og etikk; Om å kunne mer enn man kan. Om verdiformidling i skolen; Verdier i verditapets tid; Studier i langsomhetens filosofi; Utfordringer; Studier i formidling av etiske verdier; Gamle bøker og bokbind; samt en selvbiografi Veien jeg måtte gå. Oppvekst, utdannelse og virke.
 Som medlem av Det internasjonale institutt for filosofi (I.I.P.) i Paris har han som redaktør organisert og samlet inn artikler og utgitt med forord og innledning i til sammen 14 bind. Bøkene er utgitt på det kjente akademiske Springer Verlag i Tyskland på engelsk, fransk og tysk.