KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Omtalt i Dag og Tid av Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, professor i lesevitenskap. Denne boka representerer ein hybrid teksttype vi burde sett langt oftare i Noreg: ei veksling mellom eller blanding av refleksjonsessay, pamflett, reportasje, intervju, skildring, forteljing. Skrivemåten gjev perspektiveringar. Vi vert kjende med måten skrivaren grublar, arbeider og diskuterer med folk og seg sjølv på. Dette er på mange måtar førebiletleg for det fagplanane seier at skuleelevar skal lære seg å meistre i tale og skrift: Ein balanse mellom patos - kjensler - og logos - sakleg orden - som fremjer etos - opplevinga av truverde. Alle som kjenner seg vaksne nok til den slags, vil ha glede av å opne denne boka. Anmeldelse i Morgenbladet 29.9.2017
Jeg skulle ønsket at Espen Goffengs bok ikke var relevant lenger, men i lys av høyrepopulismens fremvekst, er selvkritisk refleksjon på venstresiden viktigere enn noensinne. Ikke for å sløse energi på tidligere unnlatelsessynder, men for å finne nye svar på nye problemer. Og for å fortsette å kjøre når man ikke har vikeplikt.
Sylo Taraku 


Det viser seg jo nå - etter mange år - at det finnes deler av venstresiden som fortsatt ikke har beveget seg. Som fortsatt er mer opptatt av hva høyreekstreme vil mene, i stedet for å se mennesker som lider foran dem.
Shabana Rehman Gaarder 

Jeg synes jo det er en av tidens virkelige gåter, venstresidas forhold til religioner og til ytringsfrihet. 
Per Edgar Kokkvold 

Ja, jeg tror du har mye rett i det.
Thomas Hylland Eriksen 

Det er en voksende oppfatning i Vesten om at venstresiden har gått seg vill når det gjelder noen av dens viktigste tradisjonelle fanesaker. Dens forhold til kvinnekamp, ytringsfrihet, religion og homogenitet har støtt på utfordringer i forbindelse med kulturblandingen som er vokst frem over de siste tiårene. Der den tidligere var kjernen i vestlig religionskritikk fremstår den nå som blasfemiens største kritiker. Der den tidligere har stått last og brast sammen med kvinner mot tradisjonelle kjønnsmønstre og konservativt tankegods, bortforklarer den nå det samme av hensyn til en toleranse på villspor. Der den tidligere sloss med nebb og klør for å utvide ytringsrommet, fremstår den nå som tannløs overfor krav om innskrenkinger. Disse skiftene i holdninger er en av de viktigste årsakene til at sentrum/venstre i Europa fekter etter holdepunkter mens den opplever både sin egen popularitet falle og en skremmende vekst på ytterste høyre kant. 

Tilbake står mange frustrerte mennesker som tidligere har identifisert seg med denne siden av politikken, sammen med et voksende antall frustrerte minoritetskvinner og frafalne muslimer som er kritiske til sin tidligere religion. Disse som burde være venstresidens naturlige medsammensvorne. Hva skjedde?

«Vikeplikt for høyre» prøver å legge til hvile diskusjonen om hvorvidt disse påstandene stemmer eller ikke. Den hevder at venstresiden må innse sine feilsteg for å komme seg videre. Slik kan den gjenoppbygge en slitt tillit og samle kraft til å stå imot veksten av partier som Sverigedemokratene, Alternativ for Tyskland, Nasjonal Front i Frankrike og mange andre som vet å benytte seg av misnøye med Europas politiske eliters manglende kontroll. 

Dette er ikke en bok for akademikeren eller bokanmelderen. Det er en kranglete, påståelig, ubalansert samling argumenter som speiler forfatterens frustrasjon. En kronikk på stereoider. Forfatteren har alltid identifisert seg med venstre side, men er nå en av mange som opplever å stå uten åpenbare politiske alternativer å knytte seg til.