KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Speilegg og rød martini er en novellesamling med stor spennvidde, både tematisk og geografisk. Novellene handler om kjærlighet, vennskap, tro og tvil, meningen med livet samt selvbedrag og andre bedrag. Blant annet. Altså om mennesker, mennesker leseren møter i Oslo, London, New York, Thailand, Spania, Mexico og Nord-Norge.

Alle novellene, selv de mest alvorlige, preges av forfatterens seriøse forhold til humor.

– Den skiller mennesket fra dyrene og må, siden mennesket
er skapt i Guds bilde, være sidestilt med det hellige. Minst.
Å få folk til å le, er derfor det nærmeste et menneske kan
komme en hellig handling.
(Fra novellen Jekta)
Kolbein Brede (f. 1940) har i over en manns­alder undervist i filosofi og logikk ved Universitetet i Oslo. Han står bak humorsuksessene Legemet er en viktig del av kroppen og Legemet er en klamp om foten (filosofiske smuler fra eksamensbordet), og er medforfatter av læreboken Språk og argumentasjon (alle utgitt på Ad Notam, Gyldendal). Speilegg og rød martini er hans skjønnlitterære debut.