KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Bergsligata 13 er et velfungerende fellesskap i en bygård i Trondheim. Her har flere hundre mennesker skapt et frodig miljø og et trygt og godt hjem for barn og voksne. Fellesmiddager, husmøter, vaskerutiner, dugnader og samvær binder dem sammen. Kollektivet ble etablert i 1971/72 av 17 unge mennesker med sterke meninger, humor og en usvikelig tro på egne krefter. Et barn av den glødende entusiasmens og mulighetenes tid! Dette er historien om ildsjeler som ville noe, og som nådde sine mål.

Bofellesskap blir stadig mer populært. Endrete familiemønstre og økende miljøbevissthet motiverer til nye måter å tenke bolig på. Boken reflekterer over hvilke faktorer som bidrar til å lykkes, og hvilke fallgruver man kan falle i. Den formidler Norges lengstlevende bokollektivs historie, sammenfatter dets kunnskap og inspirerer til nye fellesskap.

Lillevi Berg Kristoffersen er faglitterær forfatter. Hun er gift med en av kollektivets grunnleggere og mamma og mormor til andre- og tredjegenerasjon kollektivboere. I tillegg til bøker innen helse- og sosialfag har hun utgitt Veierland forteller (2009).

Du kan lese utdrag fra boken her: www.lillevi.no