KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.noAnnenrangs borger?

Birgitte C. Huitfeldt har reist, møtt og snakket med ti svært innflytelsesrike kvinner fra hvert sitt land i Midtøsten gjennom en treårsperiode. Her forteller hun fra sine reiser og møter, og er i intervjuets form i dialog med Egypt, Syria, Tyrkia, Libya, Palestina, Iran, Jordan, Jemen, Irak og Saudi Arabia, representert ved hver sin kvinne; usensurert og i nærkontakt.

De siste tre årene har gitt store utslag av opprør, krig, terror, ekstremisme, uro og nød etter Den arabiske våren i 2011. Boken tar opp dagsaktuelle hendelser og politiske og sosiale problemstillinger som rammer kvinner hardest i denne delen av verden. Hva gjør det med oss at vold mot kvinnen, og sensur og straff av hennes virke, skrift og ytringer stadig er akseptert i patriarkatene i store deler av Midtøsten?

De ti kvinnene som her forteller fra sineståsted, sine erfaringer og sine hjemland er ulike i nasjonalitet, bakgrunn, alder og yrkesvei, men de har alle til felles at de arbeider for fred, opp­lysning, menneske­rettigheter, ytringsfrihet, likestilling, kvinners helse og utdanning, og for demokrati for alle. Kvinnene i denne boken er selv forfulgt, straffet, truet og fengslet for sine meninger og sine gode gjerninger på hver sin måte; noen lever i livslangt eksil; men de enes om et felles mål om forandring og vekst for det vakre, men uttørkede, krigsrammede og overbe­folket område vi kaller Midtøsten.
«Birgitte C. Huitfeldt (f. 1959) er litteraturviter fra ­Universitetet i Oslo, (2004), skribent og sakprosa­forfatter. Hun har 15 års erfaring som redaksjons­sekretær og forlagsredaktør, og hun har tidligere utgitt bøkene Kvinne­reisen – møter med feminismens tenkere (Humanist forlag, 2008), Vi er tiden – møter med kvinner i skandinavisk litteratur (Humanist forlag, 2011) og Skjønnhetens makt – samtaler med Camille Paglia (Vidarforlaget, 2013).

Birgitte C. Huitfeldt har også skrevet etterordet til Gyldendals nyutgivelse av Camilla Collett’s roman Amtmannens Døtre i 2006, samt bidratt med mange artikler/essays for publikasjoner i inn- og utland som det ameri­kanske filosofi-tidsskriftet Hypatia (2006), Aftenposten, Bergens Tidende, Morgenbladet, Varden, Minerva, Vagant, Vinduet, Klasse­kampen og Dagbladet, samt vært litteratur- og teateranmelder (Morgenbladet) og ansatt på Ibsen­senteret i Oslo som vit. Ass. (2008), der hun har undervist på engelsk for masterstudenter om kjønn i Henrik Ibsens dramaer Rosmersholm (1886) og Hedda Gabler (1890) i lys av feministisk teori.