KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


«Ja, hva er egentlig følelser farmor? Ofte får jeg så rare følelser. Det er som jeg kan være konge den ene dagen, og neste dag er alt helt kipt»


Bokens hensikt er å formidle filosofen M. Heideggers sentrale begreper i en enkel form gjennom en dialog mellom en farmor og hennes barnebarn på 14 år.

Sentrale begreper som: Tiden, rommet, følelser og forståelse, samt den uekte - og ekte måte å leve på, blir beskrevet med en rekke eksempler fra hverdagslivet.

Hvordan kan man utvikle en måte å leve på som medfører en større tilhørighet til seg selv og andre mennesker i vår støyende tid? Dette er hva jeg ønsker å formidle. 


Boken vil kunne ha interesse for både ungdom og voksne.

 

 

Forfatteren

 

Brita Nilsson er psykiatrisk sykepleier, og har en doktorgrad i samhalls- og vårdvitenskap fra Åbo Akademi. I 2007 utga hun boken: Ensomhet, psykisk lidelse og hermeneutisk omsorg. Videre har hun skrevet forskningsartikler, samt kapitler i fagbøker i Svensk Studentlitteratur. 

Hun har i mange år arbeidet som førsteamanuensis ved videreutdanningen Høgskolen i Oslo og Akershus.