KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Når du betrakter din kropp, ser du verden fullstendig separert. Men når du har begynt å fatte Sjelens virkelighet, vil du begynne å se verden med nye øyne. Og da kan jeg love deg en’ ting – du vil begynne å oppdage og gjenvinne din Universelle Arv..... for du vil klart og tydelig se at bedraget er slutt! For dette Universet er så vakkert..... og helt unikt og utrolig, at når du først har besluttet at det gamle livet vil jeg ikke ha noe mer av – koste hva det koste vil – da vil det tre frem for deg et Univers med slik en utrolig skjønnhet, og med slike elegante og spektakulære verdener, at du helt kommer til å forstummes når du bryter deg løs fra illusjonens verden, og forener deg med det UNIVERSETS TOTALITET.

I første halvdel av mitt liv, var det nesten bare ”kvinner, vin og sang” som stod på tapetet. Og i begynnelsen var jeg vel en sånn passe lunken skeptiker hva det esoteriske gjaldt, før jeg litt etter litt forstod, at dette livet måtte inneholde noe mer enn bare å komme inn i et eneste liv..... for så å måtte destrueres for godt. Jeg forstod for så vidt godt at et menneske som ennå ikke hadde oppløst sin intetanende forrakt, kunne gjøre noe annet enn å latterliggjøre det hele.

Det var ikke det at jeg så absolutt ville tro på et liv etter dette! Men et utvidet bevismateriale kom mer og mer opp i dagen for et videre liv på ”den andre siden”. Det ble etter hvert uttrykkelig bevist, at bevismaterialet var altfor overveldende til IKKE å skulle bli trodd. Og til slutt ble det altså fullstendig ubegripelig hvorledes mennesket i det store og hele dyrker deres fysiske legeme som det skulle være det eneste som eksisterer.

Vel, dette er ikke en bok som har blitt til i løpet av et par års arbeide – tro ikke det! Nei, det har vært er arbeide som i et par tiår har fått utvikle seg – i en stadig bevissthetsoppbygning…… sakte men sikkert – fra nivå til nivå! Mitt formål med boken var å gjøre mennesket oppmerksom på et formidabelt nytt paradigma som skal komme – et videre utsyn, en realt utvidet bevissthet, til en skjønnhet og glede du ikke i din villeste fantasi – ennå....... så vidt kan fatte!