KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


1. april i 1950 meldte Aftenpostens morgenutgave «Vinmonopolet realiserer i dag store kvanta vin». Ifølge avisen hadde det oppstått en akutt mangel på tomflasker ved Vinmonopolets tapperi på Hasle. Direksjonen mente at de edle dråpene burde komme Oslos befolkning til gode. Vinen ville derfor bli delt ut gratis ved Vinmonopolets utsalgs­steder om formiddagen, skrev Aftenposten. Publikum ble anmodet om å medbringe spann, bøtter eller annet egnet bæreredskap. Et fotografi i avisens aftenutgave samme dag, viste horder av bøtte­bærere i kø utenfor utsalget i Rosenkrantz gate.

Dette er et eksempel på en kuriøs hendelse som er en del av vår historie. Det snakkes den dag i dag om denne aprilspøken.

Andre hendelser i vår historie er at vi fikk verdens første barneombud og verdens første likestillingsombud. Eksempler på vedtak som påvirker og videreutvikler vårt samfunn og gir inspirasjon til andre land. Vi er også verdens første land som slukker FM-båndet.

Denne kalenderen viser alle årets dager, men uten å knytte dem til ukedager. Dermed er den tidløs. Den er spekket med historiske hendelser, historiske personer, kuriositeter og merkedager knyttet opp til bestemte datoer. Forfatteren har konsentrert seg om norsk historie, men fordi Norge i noen hundre år var en del av kongeriket Danmark-Norge samt vært i union med Sverige, så er også disse landene berørt. Noen få internasjonale hendelser er tatt med.

Bjørg Duve, født 8. mars i 1948 i Oslo, er utdannet journalist og arbeidet i mange år i Telemark før hun ble redaktør av fagtids­skriftet NaFo-NYTT. Hun har tidligere gitt ut tre nuperelle­-samlinger og to diktsamlinger.