KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.noRita Esperø Hansen, oppvokst i Ullsfjord i Tromsø kommune, bosatt i Troms­dalen, lærer og spesialpedagog av yrke. Rita varslet om en rekke alvorlige forhold ved sin arbeidsplass perioden 2006-2012. Ledelse håndterte ikke varslingene i tråd med egne rutiner og regelverk.

Etter hvert ble hun utsatt for en rekke gjen­gjeldelser. Hennes lege meldte saken til Arbeids­tilsynet. Etter at hun fulgte varslerloven og til slutt så seg nødt å dokumentere saken i det «offentlige rom» ble hun av øverste ledelse betegnet som illojal og oppsagt.

Under det lovpålagte forhandlingsmøtet dokumenterte Rita hva som faktisk hadde foregått på arbeidsplassen.

Etter syv års kamp mot ledelsens omfattende tjenesteforsømmelse kom endelig innrømmelsene om at regelverket ikke var fulgt og implementert i driften.

Prosessen har påført Rita store helsemessige belastninger, er fortsatt under oppfølging av helse­vesenet og i dag, fem år senere, ikke i arbeid.