KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Bli med på tur da vel!

Det er mange turmuligheter, overalt i dette lange landet. Til fjells, på topper, på vidda og i dalene, i skogen, i fjæra, på havet, i byen, på vei til jobben, langs landeveien, i drømmene, i tankene, …. Overalt er det turmuligheter. Kanskje i en så stor grad at det burde inngå i beregninga av brutto nasjonalprodukt; i alle fall dersom man ikke bare legger økonomiske kriterier til grunn for hva det er som gjør vårt land til det som det er.

Alle disse turmuligheter er jo beskrevet i det vide og det brede; i blad, bøker, på blogger, på TV, i radio og ikke minst på Facebook flommer det over av turbilder og turbeskrivelser. Verdens dårligste ide må jo derfor for være å lage ei ny tur- og friluftslivsbok.

Derfor kommer denne boka; ei litt annerledes bok for å fortelle om hvor turen har tatt meg i større grad enn å fortelle om hvor jeg har tatt turen. Fortelle om refleksjoner, tanker, assosiasjoner, opplevelser og følelser fra et relativt langt og variert friluftsliv. Noen av stykkene (ikke mange) er knyttet til geografisk angitte turer, men det er egentlig ikke poenget. Egentlig kunne alle turene vært tatt nesten hvor som helst.

Ved å fortelle dette på en seriøs og morsom måte samtidig (I hope) er målet at dette kan være et konstruktivt bidrag i en dialog med alle, både de som driver et aktivt friluftsliv og de som ikke driver et aktivt friluftsliv, om noe av det man kan oppleve i tur- og friluftslivet.