KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Frank Watkins er en helt fra andre verdenskrig.

Etter krigen får han en viktig stilling i CIA. Watkins vier sitt liv til kampen mot nazismen og kommunismen, men på ett eller annet tidspunkt overskrider han en grense og ender opp med å planlegge og gjennomføre statskupp mot demokratisk valgte regjeringer. For disse landene er resultatet mange år med diktatur.

 

Denne romanen gir et nytt og ofte overraskende bilde av den kalde krigen frem til 1970, bl.a. om militærkuppene i Iran (1953), Guatemala (1954) og Brasil (1964).

 
Forfatteren har planer om å skrive en bok nummer to om Frank Watkins junior, som når det gjelder valg av
yrke følger i sin fars fotspor.

 

Lars Sandvig (f. 1959) er utdannet statsviter og har tidligere utgitt en dokumentarbok, «Haitis barn» (2010).  I 30 år har han reist mye i Latin-Amerika, og bl.a. vært med på å bygge et barnehjem i Ecuador og arbeidet frivillig for en mikrolånorganisasjon i Den dominikanske republikk.