KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Anne Myrhaug Winge hadde sin oppvekst i Harstad-området på 50- og 60-tallet. Far var lærer og mor husmor. Selv ble hun heimkunnskapslærer. Etter flere år i skolen nordpå, flyttet hun sørover med sin familie på slutten av 80-tallet.

Det ble en større utfordring enn hun hadde forutsett, og diktskriving ble en måte å bearbeide savnet av heimtraktene i nord. Hennes mest kjente dikt «Det e ikkje berre å fløtte», ble skrevet i denne perioden. Dette diktet er også tonesatt.

I boka «Lys over barndommens rike», reflekterer hun over verdier hun fikk med i barndommen, verdier som har fulgt henne resten av livet. Hun vokste opp sammen med tvillingsøsteren, og hadde en barndom preget av stabilitet og forutsigbarhet, trygge voksenpersoner og gode relasjoner. Over hverdagen hvilte gudstru og humor. Folk og natur spilte på lag. Diktene i boka avspeiler livet, slik det ble med sine gleder og utfordringer. Mange av diktene har stått på trykk i lokalavisene, og har blitt brukt til opp­lesning ved ulike anledninger. Noen er skrevet på dialekt, men de fleste på bokmål.

Anne Myrhaug Winge har som lærer hatt et særskilt engasjement for elever med spesielle vansker. Hun er mor til to og mormor til fire.

Velkommen til å lese diktene!


Anne Myrhaug Winge
har sin utdanning fra Tromsø Lærer­høyskole, Eik Lærerhøyskole og Stabekk høyskole. Hun har vært ansatt ved Skånland skole i Troms og Ås videre­gående skole i Akershus i tilsammen 40 år.