KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Det finnes enormt med litteratur om konflikten mellom Israel og Palestina. Men det forfatteren har savnet er litteratur om den palestinske hverdagen – hvordan er det å leve som palestiner i et okkupert Palestina? Og det handler denne lille boka handler om. Om all trakasseringen palestinerne møter, om all volden de utsettes for, og ikke minst alle de restriksjoner, forbud og påbud okkupasjonsmakten pålegger den palestinske befolkningen, ofte fortalt fra de som selv opplever dette daglig. Det var nærmest en sjokkopplevelse for Heli første gang han var i Palestina og så hva som faktisk skjer der hver dag, enda han visste mer i forveien enn de fleste som drar dit. Og han registrerer at alle andre som kommer dit får det samme sjokket.

Boka forteller også om tilblivelsen av staten Israel og gir et politisk innblikk i dagens situasjon. Om den israelske rasismen og hatet mot palestinerne. Bokas tittel er hentet nettopp fra dette hatet og et utsagn fra en av palestinerne i boka som forteller om et terrorangrep mot en palestinsk familie der nesten en hel familie brant inne. Forfatteren spør intervjuobjektet om familien var politisk aktiv eller om det var andre grunner til at nettopp de ble rammet? «Nei», svarer palestineren, «det er fordi de hater oss palestinere».

Man kan spørre seg igjen og igjen, hva kan det komme av at Israel i fullt dagslys kan begå så alvorlige overgrep mot andre mennesker, så omfattende brudd på folkeretten og menneskerettighetene, uten at det får konsekvenser. Hvordan er det mulig at ledende politikere snakker om okkupantens «rett til å forsvare seg», mens de okkuperte blir beskyldt for terror? Dette gir dessverre ikke boka svar på.Arne Birger Heli, f. 1948 startet yrkeskarrieren som sjømann. Men senere gikk han i land og utdannet seg til sosionom og har i mange år arbeidet som sosialarbeider. Som sosialarbeider har han vært aktiv debattant om sosialpolitiske emner.

De senere år har Heli vært aktiv i solidaritetsarbeidet for Palestina. Han har sittet fire år i arbeids-utvalget i Palestinakomiteen i Norge og har lenge vært lokallagsleder i Drammen. Heli har vært mange ganger i Palestina, det lengste oppholdet var i seks uker. Han har reist Palestina på kryss og tvers og snakket med mange mennesker, og vært turleder for studieturer. Heli har også vært aktiv i Ship to Gaza, og seilte bl.a. som maskinist på Ship to Gaza-båten Estelle en periode.