KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Hvalers indiske datter er første bok i en trilogi. Det er en historisk roman fra slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet, og historien foregår i Kerala i India og på Hvaler.

På den tiden drev Norge et stort fiskeriprosjekt, Keralapro­sjektet, til utvikling av indiske fiskerier. Min far var ansatt i dette prosjektet, og jeg bodde der en periode som tenåring. Som
voksen har jeg besøkt India mer enn 20 ganger, og har et inngående kjennskap til landet.

Hovedpersonen Gina har problemer med identitet og tilknyt­ning etter å ha bodd i Kerala i fire år. Dette bringer henne opp i en rekke uheldige men spennende situasjoner.

De to neste bøkene handler om Ginas liv som medisinerstudent i Oslo på 1960-tallet, og senere som lege ved Gaustad psykiatriske sykehus.Forfatter Anne Regine Abrahamsen Føreland
Jeg er født i 1943 på Hvaler. Jeg er utdannet lege og psykiater, og har arbeidet i mange år som overlege ved forskjellige sykehus. Jeg har også arbeidet som rettspsykiater, den mest kjente saken var Fritz Moen-saken.

I fem år forsket jeg på lysbehandling av vinterdepresjoner og søvnforstyrrelser.

Som 73-åring ønsker jeg å prøve noe nytt, og har nå skrevet min første roman. Jeg har tidligere skrevet en lærebok som er utgitt på Universitetsforlaget.