KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Hvem var du, før livet formet deg?

Tror du at det er verden der ute som skaper virkeligheten din, og at du derfor ikke har noe valg?

Sliter du med ensomhet, og synes forandringer er skummelt?

Tror du at krig og elendighet skyldes at mennesker gjør for mye som de vil?

Og er du helt sikker på at døden er slutten på alt?

Denne boken er ment som en inspirasjon når du nå begir deg inn i neste fase i livet ditt. Den tar deg med på en reise inn i landskap og ut i farvann du kanskje aldri har tenkt nærmere over. Når du leser den, kommer tankene dine til å snu seg, og kanskje du opplever at ditt nåværende verdensbilde blir utfordret. For det finnes ingen objektiv sannhet eller virkelighet der ute. Det finnes bare mange millioner subjektive sannheter, som er bevisstheten til hver og en av oss. Og du er en uunnværlig del av det hele.

Når du oppdager hva som holder deg tilbake fra å gjøre det du egentlig alltid har drømt om, og når du tør å utfolde deg i en verden som prøver å plassere deg i en boks, er du virkelig fri.

Og noe av det beste: Ved å ta ansvar for ditt eget liv og akseptere at du skaper din egen virkelighet, er ikke verden lenger så ukontrollerbar som du kanskje alltid har trodd.


Monica Spord Molstad
er utdannet cand.philol. fra et tysk universitet, har 16 års erfaring som selvstendig nærings­drivende og holder på med en mastergrad i psykologi. Hun har ellers medisinsk grunnstudium, er opptatt av helse, vegetarisk/vegansk kosthold og naturmedisin, en holistisk tilnærming til livet og er spesielt interessert i interaksjoner mellom kropp, hjerne og omgivelser. De er alle med på å forme våre bedømminger og beslutninger og gjør oss til de menneskene vi er.


Nettside for boken:
https://evighetensperspektiv.wordpress.com/


Sagt om boken:

«Det er hevet over enhver tvil at boka er skrevet av en dyktig forfatter med godt språk.»

«Jeg liker din åpenhet, ærlighet vidsyn og dybde. Du skriver med en psykologisk kompetanse og en vitenskapelig tyngde som skiller denne boka fra mange andre. Du klarer å både opplyse og engasjere.»

«Boka har en egen melodi – den snakker til deg som leser. Det er en fin kommunikasjon mellom forfatter og leser. Jeg likte øvelsene på slutten av kapitlene. De gav muligheter til å synke inn i seg selv.»