KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Hvorfor fortelle om min levertransplantasjon? Grunnene er mange, min historie kan kanskje gi andre i tilsvarende situasjon litt annen horisont. Mine hjelpemidler har vært pågangsmot og galgenhumor. I en alder av 62 år blir jeg alvorlig syk at dødens terskel ble svært nær. At jeg «mistet» litt over et år i sykdom kjennes i dag utrolig. Derfor er det viktig å leve i nuet! Nå nærmer jeg meg raskt 64 år og har ingen år å miste.

Opplevelsen av at sykehusleger kunne være vel arrogante var en lei opplevelse, derfor retter jeg kritiske spørsmål til legene.

Hvem er målgruppen for boken? Alle som har kjent alvorlig sykdom på kroppen og deres pårørende. Fastleger som har koordinasjonen før og etter alvorlig sykdom som f.eks. levertransplantasjon, slik at de kan forstå mer om hva sykdommen er og påvirker sine pasienter og selvsagt sykehusleger. Kanskje de kan få input om hvorfor pasienten og er et menneske.

Er det en skam å bli levertransplantert? Forbinder skrumplever med alkoholmisbruk og derved blir temaet et tabu område? Da jeg sa at jeg hadde skrevet om min lever transplantasjon på Facebook ble andre sjokkerte. Mitt motto, når livet butter imot, er at flere jeg kan dele problemet med, dess lettere er problemet å bære.