KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


I den nye forskningsdisiplinen nevroreligiøsitet benyttes moderne hjernescanningsmetoder fMRI – metodikk. Dette har gitt oss et tilnærmet direkte innblikk i hvilke mekanismer som er i sving i hjernen selv når mennesker opplever noe religiøst. Innholdet i dette heftet er en oppsummering av de viktigste funnene omkring forskningen på hjernens egen religiøsitet.

Den viser at vår religiøsitet er evolusjonær, og knyttet til biologi, ikke kultur, miljø eller tilfeldig oppspinn. Den viser også at sunn religiøsitet har positive effekter på vår egen helse. Tiden er derfor inne til å fremheve det positive ved religiøsiteten.

Da er både forskning og folkeopplysning om dette temaet av stor betydning for samfunnet, og det er mitt håp at dette heftet kan være et lite bidrag i denne prosessen.

Helt spesielt ønsker jeg å nå unge mennesker med identitetsstyrkende kunnskap om hjerneprosesser og religiøsitet.

Dette skriver Aud Bruknapp som ikke er «troende til alt» men som likevel tror på det å tro.


Aud Bruknapp
er tidligere sykepleier, lærings­pedagog, og cand.mag. innen filosofi, psykologi og pedagogikk. Hun har også mye erfaring med pasientundervisning.

Nå er hun pensjonist og arbeider som skribent og foredragsholder om positive hjerneprosesser og helse.

Prisen er inklusiv porto