KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Fysisk aktivitet er viktig for å opprettholde en god livskvalitet. Å være nok fysisk aktiv i hverdagen er derimot krevende for de fleste.

Boken KLAR - FERDIG - GÅ handler om fysisk aktivitet og bevegelse, og er ment å være en kunnskaps- og inspirasjonskilde for deg i din hverdag. Den inneholder også konkrete oppskrifter på treningsøkter.

KLAR - FERDIG - GÅ er en litt annerledes bok om fysisk aktivitet og trening, for her er kunnskap og inspirasjon formidlet med ulike litterære virkemidler.Wenche Brenne Drøyvold
har doktorgrad i samfunnsmedisin. Hun har jobbet som forsker innenfor folkehelse, og arbeider nå med forbedring og nyutvikling i en større virksomhet. Hun er født og oppvokst i Trondheim, hvor hun bor med mann og to sønner. Wenche er levende opptatt av folk, og har et stort engasjement for det å formidle at fysisk aktivitet og bevegelse gir god livskvalitet. Og ikke minst formidle at fysisk aktivitet gir mulighet for latter, glede og sosialt samvær. I tillegg til å skrive bok og tekster holder hun også foredrag.

Kom igang - å gjøre!