KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Med utgangspunkt i mine oldeforeldre, Johan Kristian Jonassen Sandmo og Ingrid Stengrimsdatter Hevle, har jeg i boken formidlet et slektshistorisk materiale som omhandler denne del av slekten med røtter i henholdsvis Overhalla, Snåsa, Oppdal og Ringsted. Boken er delt i to hvor første del inneholder slektsgrener fra Sandmoen, Kvatningen og Omlen i Overhalla, Holsing i Snåsa, og en gren av preste- og offisersslekten Pavels. I bokens andre del finner vi slektsgrener fra Hevle, Loe og Snøve i Oppdal.

Under arbeidet med slektshistorien – hvor slektsgrenene kan følges tilbake til 1600-tallet – har det vært spesielt interessant å følge de mange av slektens medlemmer som på siste halvdel av 1800-tallet utvandret til Amerika og midtvesten.

For personer født etter 1920 har jeg med få unntak unnlatt å ta med utfyllende biografier, og for gifte har jeg – der det er kjent – konsekvent brukt pikenavn.

For samboende med fellesbarn er samboer tatt med på lik linje med ektefelle.

Slektsboken inneholder mye informasjon og data, og selv om jeg har gjort mitt beste er det i en sjanger som dette nærmest umulig å unngå feil. Jeg ber derfor om en viss overbærenhet og er takknemlig for tilbakemeldinger og korreksjoner.

Til slutt vil jeg takke alle som har svart på mine spørsmål og som på ulike måter har bidratt med informasjon og opplysninger.

Jan M. Larssen