KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Aurora – barnet som ikke fikk leve, skildrer tanker og følelser rundt graviditet. Sjokket forfatteren fikk da hun ble gravid med påfølgende sjokk, sorg og valg da hun fikk beskjeden om at barnet hun bar hadde Downs syndrom. Mange lurer på hva de ville gjort hvis de fikk en slik beskjed.

På en brøkdel av et sekund ble mitt liv snudd opp ned og følelsene mine innvendig ble med et forvandlet til bilder som minnet meg om tv bildene fra et krigsherjet land. Hvordan kunne jeg ta et slikt valg? Valget var som å velge mellom “pest eller kolera”! Begge med utfall av utrolig smerte! Hvordan skulle jeg kunne klare å leve videre med enten det ene eller det andre valget? Jeg hadde et forhold til barnet jeg bar. Jeg elsket henne og jeg kalte henne Aurora. Hvordan kunne jeg klare belastningen for resten av mitt liv?

Kunne jeg utsette mine allerede to barn for belastningen det ville gi dem og hvordan ville livet hennes ha blitt? Tiden var knapp. Bestemmelsen måtte skje fort og vi ble overlatt til oss selv med bestemmelsen! Legen var farget av sitt syn på saken,. Barnefar og jeg måtte ta vårt individuelle valg. Vårt valg og vår beslutning inneholdt så mange flere aspekter enn at barn med Downs er blide og glade barn. Vårt valg var farget av hver våre respektive historier, barna våre og deres historie. Øyeblikket her og nå og spørsmål rundt fremtiden? Ville vårt barn ha fått den hjelpen hun hadde trengt? Med beskjeden og valget fulgte alle følelsene, sorgen, savnet, sinne og kjærligheten!

”Boka er så dyptgripende følelses sterk, som ett skip i rasende fart, som brøyter seg dypt ned i sjøen. Som om sårbarheten ligger utenpå skriften og når meg og leserne med en rå kraft av ærlighet og smerter så sterke at teksten lyser rød med hakkede sårkanter. En råhet, en friskhet, så dypt nede i urkraften av følelser som jeg aldri har sett i en bok!

Den vil hjelpe folk med en grunnleggende sorg, og mange vil åpne smertefylte rom denne gangen”.

Inger Britt Haugseter

Kunstner og healer

Benedicte Bekkelund bor i dag med sine to sønner der hun selv vokste opp. Hennes lange karriere i helsevesenet og hennes senere utdannelse innen Gestalt terapi. Samt hennes oppvekst og senere liv preget av uroligheter har gitt henne spesiell interesse i å forstå følelser, sette de ned på papiret og jobbe de ut.

I boken Aurora – barnet som ikke fikk leve, deler hun sine innerste følelser, tanker og bearbeidelse. I hennes arbeid som Gestalt terapeut hjelper hun mennesker i vanskelig situasjoner med deres følelser både i egen terapi og i gruppe sammenheng. Å hjelpe andre mennesker i samme situasjon har blitt viktig for henne både innenfor sorg bearbeid og stå ovenfor slike valg hun selv gjorde.

Hun har i forbindelse med valget hun måtte ta, vært i kontakt med TV2 og NRK. Hun har skrevet kronikk i Dagbladet, og vært intervjuet i Dagsavisen Fremtiden og Vårt land. Deltatt i to forskningsprosjekt rundt valg og helsevesenets håndtering av disse.