KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.noDet startet i Hobøl, mitt yrkesaktive liv. Og det slutter her, sommeren 2008.
Egentlig har jeg aldri planlagt livet. Det bare ble sånn, fullt av utfordringer og oppgaver!
Livet rundt Vahls plass etter krigen ga oss et godt og trygt oppvekstmiljø. Skøyter om vinteren, og farlige lekeapparater om sommeren. Tøyenhaven og Hersleb skole.
Gift med Kai og flyttet til Lakselv. Var lærer, ungdomsarbeider og politiker. 17 år i et Finnmark i rivende utvikling.
I Kristiansand 19 år på Hellemyr skole.
Politikk og barnevern. Kai dør. Jeg fant igjen gamlekjæresten fra 1954 og flyttet til Hobøl. Headhunted til kateket, nesten 60 år gammel. En fantastisk tid.

Livet som pensjonist ble utfordrende og krevende. Jeg ble kontaktet av tidligere elever, fra skole- og kateketjobb. Fra tiden i Finnmark, Kristiansand og Hobøl. Siste uke, en ny hjelpetrengende.
Har brukt alle mine resurser i dette vanskelige arbeidet. Fosterbarn og båtflyktningbarn med gjenforeningsarbeid. I 1970-årene fikk en møte stadsråder som kunne hjelpe. Nå åtte år med kamp mot det offentlige: Skole – barnevern – sosialetater – NAV – og ikke minst det å nå fram til politikere, råd og utvalg. ENTEN SVARER DE IKKE – ELLER SAKEN ER FORELDET.

Mobbeoffere er det fremdeles mange av. Elever som aldri har blitt sett, holdt utenfor eller feilplassert. Misbruk av barn, som nå er voksne. Ødelagte liv!

Slike saker blir ALDRI FORELDET! Så lite en oppreisning i dag koster, mot de milliarder staten må betale for flyktninger til Norge bare i 2016.
I livets skole er det ikke om å gjøre å være best i klassen, men å kunne motta og gi hjelp i rett tid. Livet handler om å tenne stjerner, ikke å få. Seierens lønn «der hjemme» er å være et medmenneske.

Hobøk 5. november 2015 Ragnhild Aastorp Walle