KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Dette er Guds budskap til oss:

Vi er Gud, Alle tings Mor og Far! Det er Vi som skaper av Ånd, av Oss kommer alle skapninger!

Alt i universet er ånd med forskjellig bevissthetsgrad og forskjellig vibrasjonsfrekvens. Noe annet enn dette finnes ikke i hele universet. Muligheten for å skape ting direkte, avhenger av bevissthetsnivå / vibrasjonsfrekvens.

Innenfor vår dimensjon / vibrasjonsfrekvensområde finnes det ingen klare grenser mellom bevisst og ubevisst ånd, mellom visdom og uvitenhet.

Feminine og maskuline skaperkrefter samarbeider om å øke bevisstheten og dermed redusere det ubevisste, øke visdommen og redusere uvitenheten.

Det vi kaller ondskap, er egentlig en kombinasjon av uvitenhet og falsk, antilogisk bevissthet som leder til feilrettede, negative handlinger. All verdens patriarker har med sin antilogiske virksomhet skapt grobunn for en bevisst destruktiv uvitenhet; personifisert i ånden antilogos.

Antilogos kan ikke bekjempes med fysiske midler. Den sitter trygt i tankens verden og smiler lurt til menneskenes desperate, feilrettede og destruktive handlinger.

Antilogos er altså en personlighet som er skapt av tusenvis av år med en patriarkalsk, antilogisk skaperlogikk. Dette er en falsk, destruktiv logikk som ikke harmonerer med Naturens eneste Sanne Logikk.

Dermed er det kanskje bare patriarker og deres likesinnede som sitter med nøkkelen til å destruere antilogos før den tar knekken på hele vår sivilisasjon.

«Religionsfrihet» har med andre ord til dags dato vært «frihet» til selvdestruksjon i ufattelig stor skala.

Forvillede, primitive sjelers feilrettede handlinger resulterer daglig i verdens endeløse lidelse og tragedie. Dette gjelder for all verdens slags «tro» som ikke kan bekreftes som absolutt sann av den natur som vi lever i.

Vår verden roper på sterk styring og fullstendig kontroll over alt som har betydning for fellesskapet. Verden må styres av individer som kun følger Naturens Sanne Logikk og som samtidig er besjelet med Kosmisk Kjærlighet og stor Visdom. Disse må altså være i stand til å få bukt med all «religiøs narkomani» og primitive menneskers hysteriske og antilogiske tvangstanker om vår natur.

Oddsen for at dette kommer til å skje, innen overskuelig fremtid er svært liten. Dette fordi det i skrivende stund ikke finnes aksept for den del av verden som ikke er synlig for det menneskelige øyet. Så lenge dette er tilfellet sliter vitenskap og psykologi mer og mer med sine konservative, antilogiske holdninger; og dette går i forskjellig grad ut over oss alle.