KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


En bok som belyser at vi er mange forskjellige mennesker som arbeider i helsevesenet, og det er like mange forskjellige måter å gi omsorg på. Denne boken skal gi rom for refleksjoner og diskusjoner rundt våre holdninger. Det skal være en påminnelse for oss selv hva vår rolle er i møte med syke mennesker.

Kan vi med dette bli mere bevisste på våre holdninger, og jobbe med stadig å bli bedre i utøvelsen av vårt yrke, er det flott.

Denne boken forteller også en ærlig beretning om mine private erfaringer på godt og vondt.Denne boken bør du lese med et åpent sinn og vilje til å la den gjøre noe med deg. Boken er skrevet av en fagperson med bred erfaring og et våkent blikk i møte med pasienter. Hun viser omtanke for disse, deres pårørende og ikke minst vilje til å dele historier fra sitt eget liv som pasient. Boken bærer preg av et sterkt engasjement der hun formidler budskapet tydelig og usminket fra et varmt bankende hjerte for den hjelpetrengende.

Boken er praktisk og lettlest. Boken vender seg til studenter og fagfolk og bør leses av alle som arbeider i helsesektoren. Den egner seg godt til samtaler og etiske diskusjoner om viktige tema som er beskrevet.

Inger-
Johanne Berg, spesialhjelpepleier, coach, veileder for studenterForfatter Mona E. Engebretsen (f. 09.10.65.)
Vokst opp i Bodø, bor nå i Fredrikstad.
Jobber som psykiatrisk sykepleier for Sarpsborg Kommune.
Gift og har 2 barn