KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.noMed den store franske revolusjon på slutten av 1700-tallet ble det etablert en stat som var fri fra enhver religiøs forankring. Dette var et nytt syn på politikken som siden har lagt føringer for alt moderne stats- og samfunnsliv – også det moderne liberale demokrati. Dermed ble Den katolske kirke stilt overfor alvorlige utfordringer av politisk og ideologisk karakter: Hvordan skulle Kirken møte de liberale politiske strømninger, kjennetegnet ved tro på demokrati, menneskerettigheter og frigjøring - også fra Kirken.

Den katolske kirke og liberalt demokrati viser hvordan Kirken de siste 200 årene, særlig ved de ulike paver, har forsøkt å komme til rette med de nye politiske og samfunnsmessige utfordringene, dels ved å avvise dem, dels ved forsøk på dialog og samarbeid. Denne prosessen kulminerte med Det annet vatikankonsil (1962-1965), da Kirken eksplisitt la menneskerettighetene og det liberale demokrati til grunn for sitt forhold til stat og samfunn. Grunnlinjen i denne fremstillingen er den politiske idéhistorie. Her trekkes historiske linjer som har betydning for å forstå Kirkens vilkår i vår tid. Boken føres frem til Joseph Ratzingers (Pave Benedikt XVI) og Jürgen Habermas` bidrag til å forstå religionens rolle i det liberale, multikulturelle samfunnet. Boken er interessant for enhver som ønsker kunnskap om demokratiets krevende situasjon i vår tid mellom kulturoppløsning og totalitær enhet.Bernt Torvild Oftestad er professor emeritus i europeisk kulturhistorie ved Det teologiske Menighetsfakultet. Han er en profilert samfunnsdebattant og har et omfattende forfatterskap bak seg. Blant annet har han utgitt Den norske statsreligionen. Fra øvrighetskirke til moderne statskirke (1998) og Tro og politikk. En reformasjonshistorie (2001). Han er fast medarbeider i det katolske årsskriftet Segl.