KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.noUnder et familieselskap overrasker et av familiemedlemmene med at han trenger 700 000 kr innen neste dag, ellers vil huset hans gå på tvangsaukskjon. Dette utløser forskjellige reaksjoner hos familien. Hva skal de gjøre? Det viser seg etter hvert at alle rundt middagsbordet bærer på hver sin hemmelighet. Under diskusjonen som følger blir en rekke sentrale temaer berørt: Hva gir lykke i livet? Hvordan kan man forhindre at bekymringer tar overhånd? Er materielle goder det samme som lykke? Hvordan kan man leve i nuet?
Til deres overraskelse viser det seg at visdommen i Bergprekenen har mye å si om disse spørsmålene, og får en sentral plass i diskusjonen. Bergprekenen er en av antikkens mest kjente tekster.
Utviklingen av familiedramaet viser hvordan visdommen i Bergprekenen er et aktuelt verktøy for det moderne menneske til å forstå livet og til å møte hverdagens utfordringer.
Første delen av boken er en fortelling hvor syv hemmeligheter avsløres. Den andre delen av boken er en kommentardel til hvert enkelt vers i Bergprekenen.
«Boken har mange gode formuleringer og er en fin helhetsframstilling av Bergpreken. Dette vil bli til hjelp for mange og et fint utgangspunkt for samtaler og gruppearbeid».

Professor i teologi, Menighetsfakultetet Hans Kvalbein (1942–2013)Forfatteren av boken er økonom fra BI og teolog med mastergrad fra Menighetsfakultetet i Oslo. Han har arbeidet med personalsaker i 25 år, derav 18 år som personal- og økonomisjef i et middelsstort firma.
Aas har dessuten vært styre­formann i et inkassobyrå i syv år. Han arbeider i dag som konsulent innen bedriftsledelse, og er aktiv innen menighets og humanitært arbeid.
Aas er også redaktør av Livets Kilde hefteserie, samt styreleder både i et arkitektfirma i Oslo og i Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) avdeling Follo og Akershus fylkeslag.
Han var styreleder i LPP Norge fra 2007 til 2011.Kjære Carl Fredrik,

Jeg sender deg med glede noen ord om ”Syv hemmeligheter”.

Syv hemmeligheter er en uvanlig bok. Vi møter mennesker i et familieselskap som opplever at fasadene brister. Etter hvert får de hjelp til å åpne opp de vonde rommene og dele sine såre hemmeligheter med hverandre. Gjeld etter spill på eddeløpsbanen, et offer for seksuelt overgrep, med mer ... Det er nærgående og realistiske bilder som vi kan kjenne oss selv og andre igjen i.

Det som gjør denne romanen helt spesiell, er at disse menneskenes problemer blir konfrontert med en utlegning av Jesu bergpreken. Jesu ord om tilgivelse, hans advarsler mot rikdom og hans oppfordring til å legge av seg bekymringene blir båret inn i deres livssituasjon, og vi ser at visdommen i Bergprekenen har slitestyrke og livskraft også i nordmenns hverdagsliv i dag.

Kombinasjonen av roman og bibeltolkning kan være et fint utgangspunkt for samtaler og gruppearbeid.

31.10.2008 Hans Kvalbein (1942–2013) 

---------------------------------------------------------

Forfatters nettside og Facebook-side:

https://bokensomerobretverden.wordpress.com/

Facebook - Syv hemmeligheter