KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Det franske kaperskipet kom nordover mot vår kyst for å kapre andre skip med verdifull last. Men i en fryktelig storm forliste skipet med sin last på namdalskysten.

Åge Fagerhaug er ute på besteforeldrenes hjemsted for å koble ut etter eksamen. Her ute ved kysten oppstår mange underlige hendelser – Åge oppfatter det som overnaturlig – og han og hans onkel blir dratt inn i farlige opplevelser med en utenlandsk bande …

Historien er en kombinasjon av en ekte hendelse for flere hundre år siden og en direkte forbindelse til dagen i dag – men dikting.


Idéen til denne boken kom etter at jeg hadde kommet over en del interes-
sant stoff om «L'énfant de la Patrie», det franske kaperskipet som forliste på namdalskysten. For å få mest mulig korrekt bakgrunnsinformasjon for å skrive fikk jeg tilsendt mange interessante artikler, kopier fra franske aviser og annet aktuelt materiale fra en lokal person fra området der dette skjedde, nemlig min gamle venn Svein Tore Pettersen. Takk skal du ha for jobben med å finne fram i dette for meg!
    
I tillegg til fakta om forliset har jeg fått gode råd fra min journalistbror, Sturla, når det gjelder selve skrivingen og oppbygging av boken. Min søster Heidi er en ivrig kriminalbokleser, og har også lest gjennom manuset for å tipse, kommentere og kritisere. Takk til dere begge!
   
Innholdet er ikke et historisk verk, heller ikke fri fantasi, men en kombinasjon. Utgangspunktet er som nevnt en virkelig hendelse på kysten utenfor Leka kommune i Ytre Namdal, men samtidig er alle navn både på sjømennene på skipet, alle lokale personer i fortellingen, samt på alle de franske under besøket i Frankrike, oppdiktet. 
    
Noe av det som skjer i boken, kan være sammenfallende med virkeligheten, men andre hendelser igjen er fullstendig fri fantasi bygd opp som en kriminalroman.
    
Jeg håper du vil lese boken, som er min første – men tror det skal bli flere! Kos deg med den – og forhåpentligvis vil du kjenne på ordentlig spenning underveis!

Trondheim, 20. januar 2015.
Geir Nordbøe


Geir Nordbøe (1952) er oppvokst i Trøndelag og er derfor også lokalkjent med både steder og miljøet fra boka. Han er utdannet lærer og har arbeidet mange år i ungdomsskole og videregående skole. I tillegg til dette har han vært reiseleder og guide for ungdomsskole­elever som har reist ned til de gamle tyske konsentrasjonsleirene ved Berlin og Kraków.

Den senere tid har skrivelysten tatt tak, og dette er første bok av forfatteren.