KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Den omhandler hendelser som de fleste mennesker opplever i sine liv, nemlig kjærlighet, konflikter, hat, skilsmisse, sykdom, død, barns reak­sjoner på sin mors tidlige død, en far som blir sittende alene igjen med tre barn og hvordan en hel families sorgreaksjoner blir fastlåst i trangen etter å finne en syndebukk å velte alle sine sorger over på.

Carl Smith, født i 1951 Tønsberg, er utdannet barnevernspedagog og har i mange år jobbet i barnevernstjenesten. Han har nå gått over i pensjonistenes rekker, og “Bislevåg” er hans første roman.