KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.noHypokonder eller syk?

Sensibilitet ovenfor elektrisitet i de forskjellige former kalles gjerne el-overfølsomhet.
Denne boken skildrer el-overfølsomhet og andre uforklarlige sykdommer som kan innta kroppen, kjærligheten, familien og selve livet på mange måter.
Mange av de rammede kommer i situasjoner hvor de blir tatt for å være hypokondere eller psykisk syke av sine nærmeste. Dette på grunn av alle de utallige udefinerte plagene og smertene som de opplever til daglig.

Vi tror alle at medisinen, vitenskapen og forskningen ordner opp for oss, men sannheten er at det er en kamp i medisinen, forskningen og vitenskapen hver eneste dag. I de forskjellige forskningsmiljøene og i medisinen er det usikkerhet, uenighet, redelighet og uredelighet, maktkamp og forhandlinger hver dag som fører til beslutninger som blir tatt av mennesker.

Altså er vitenskapen og medisinen ikke noe absolutt. Det er derfor ingen grunn til å ha full tillit til dette systemet. Dette spesielt når du selv forstår at det kan være noe annet som er den virkelige årsaken til din sykdom eller plager.

Forfatteren, som selv er følsom ovenfor elektrisitet, vil med dette ta et oppgjør med den uforstand og uvitenhet som finnes omkring el-overfølsomhet og andre uforklarlige sykdommer.