KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.noStilla kvervlar i hovudet

Tinn sleikjer tinningane

Lengtar etter hud

Svaner i vind kitlar draumane

Blå røyst swingar oss opp over høghusa
Svein Erik Brodal (f. 1939) har vore
tilsett på Det Norske Teatret sidan 1962
som skodespelar. Han har òg arbeidd som
instruktør og kunstnarleg rådgjevar, og var
i 12 år teatersjef. Brodal har gjeve ut 10 bøker,
både skjønnlitterære og faglege.