KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Mitt navn er Stina Skotheimsvik, født i 1991 og bosatt i Elverum.
Jeg ga ut min første diktsamling “Ettertanke” i 2006.
Min andre diktsamling som het “Fugelens øye” ga jeg ut i 2010.

Jeg har skrevet dikt i mange år, og på det personlige planet har dette fungert som en måte å få utløp for følelser og tanker som har vært vanskelig å formidle til andre. Håper med denne nye utgivelsen min, at også andre kan ha utbytte av diktene mine.