KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Dette er en bok om tro og håp. Med sentral teologisk forankring og åpenhet for ny vitenskapelig innsikt ønsker forfatteren å bygge bro mellom tro og viten – med et særlig fokus på begrepene tid og evighet.

Boken er i bundet form, men ønsker å utløse frigjørende undring og refleksjon. Den åpner for det vi ikke forstår eller har erfart, og som vi derfor bare kan gripe med tro og håp. Den apostoliske trosbekjennelse er klangbunn. Til hver av trosartiklene er knyttet ti tekster – dels utdypende lesetekster, dels tradisjonelle salmer.

Svein Takle har vært prest og administrativ medarbeider i Den norske kirke – som menighetsprest i Arendal og Kristiansand, planleggings­konsulent i Kirkerådet, stiftskapellan i Agder og departemental utreder for ny kirkelov og ny lov om familievern. De siste årene før pensjonsalder var han seniorrådgiver ved det som nå er Universitetet i Agder, med ansvar for organisasjons- og lederutvikling.

Tidligere har Svein Takle utgitt to bøker om å planlegge kirkens virksomhet og struktur. Han har også vært prosjektleder eller sekretær for utredninger og håndbøker knyttet til kirke og høgskolesektor.

I 2012 gav han ut “Fra dine hender, Gud” – en samling med 33 salmer tonesatt av Konrad Øhrn (Cantando musikkforlag). I Vårt Land ble samlingen anmeldt under overskriften “Fjellbekkfriske nye salmer”.