KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no
Johan Galtung er verdens første fredsprofessor. Han har jobbet hele livet innen fredsforskning, og vært fredsmekler både internasjonalt og nasjonalt.

Nå, i den unge alder av 84 år, har han satt seg ned for å skrive om lykke.

Fred og lykke er to sider av samme sak. I denne boka tar han for seg lykke, hva den betyr for oss mennesker. Lykkebegrepet diskuteres fra mange perspektiver, deriblant ut fra hans egne erfaringer som fredsmekler, professor og enkeltindivid, med det mål å finne ut litt mer om lykkens vesen.

I 1959 var han med på å stifte prio, Institutt for Fredsforkning, og i 1992 transcend, et nettverk for fred, utvikling og miljø.

I 2000 forfattet han en lærebok i konflikthåndtering på oppdrag fra FN: Conflict Transformation by Peaceful Means.

Fra 2005 har han vært mentor for Sabona gruppen, som utvikler verktøy og hverdagsspråk for sosial kompetanse i familien, barnehagen, skolen og arbeidslivet.

Johan Galtung
Født i Oslo 1930.
Verdens første fredsprofessor.
Han har hatt professorater i flere land
og har skrevet mer enn 160 bøker.
Åse-Marie Faldalen
Oppvokst i Odalen.
Stort sett fornøyd, tidvis lykkelig.