KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no
Jeg ser på boken som minst like aktuell nå ti år etter at den kom ut. Slik er det fordi mitt eget fag, psykiatrien med psykoterapi som en del av arbeidsfeltet, stadig går med høy fart i en naturvitenskapelig retning.

Det medfører fokus på diagnosesetting ved hjelp av voluminøse manualer og med upersonlig testing og skjema-tenkning i høysetet. Det mellom-menneskelige aspektet forsvinner. Behandlingsmessig skal det gå fort unna, gjerne med fysisk-kjemiske midler som medikamenter og elektrosjokk.

Opp mot dette kjemper en humanistisk tradisjon med sin tenkning og praksis innen feltet psykiatri. Denne tradisjonen legger til grunn at hvert enkelt menneske med sin 'indre verden' av tanker og følelser – og med sin atferd - står uavbrutt i et forhold til den 'ytre verden'. Dette møtet mellom enkelt-mennesket og de ytre forhold gjennom dets livsløp, er hver enkelts bidrag til en kollektiv sum av personlige, subjektive erfaringer.

Denne sum av erfaringer er menneskehetens felles, totale innhold
... av virkelighet.

Boken er et personlig perspektiv skrevet i denne tradisjonen av en som har lang fartstid som yrkesutøver. Den forsvarer så godt den kan en filosofisk eksistensiell og humanistisk tradisjon - den som er på vikende front i dagens kulturelle, vestlige klima.

Pax forlag avsluttet trykking av boken etter ett opplag. Etter avtale med Kolofon forlag trykkes den nå på nytt.

Manuset hadde opprinnelig på 90-tallet et rent og tradisjonelt faglig fokus. På det tidspunkt var journalist og forfatter Nils Petter Thuesen en konsulent og støttespiller. Takk til ham. Imidlertid ble bok-prosjektet derettter formmessig sterkt endret og jeg ønsket da en mer 'skjønnlitterær' form med bevisst utelatelse av 'tunge' fagord fra
psykiatriens verden.

I dette nye opplaget har jeg rettet noe av mer trykketeknisk og ortografisk art, men ellers er 'alt som før'.

Oslo, oktober 2013

P. H.