KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.noKompleksiteten i samfunnet øker faretruende. Tenker vi riktig?

Vi blir vi dratt inn i et landskap langt fra vår tradisjonelle måte å tenke på. I en lett fortellende form fører forfatteren oss gjennom bevissthetens historie. På en overraskende og spennende måte møter vi de grunnleggende sannheter om skapelse, vekst og forfall og hvordan dette kommer til uttrykk i hverdagen på jobb, i politikk og i sosiale relasjoner. Hvem skulle tro at det finnes sammenfallende beskjeder i den moderne kvantefysikken og i Thomasevangeliet? Forfatteren gir oss vektige argumenter for å slutte å omgås vitenskap som om det er den nye tids religion. Vrangforestillinger påvirker vår hverdag negativt. Det er mulig å fri seg fra disse, men det skjer ikke hvis vi klynger oss til tradisjonell tro, ritualer og autoriteter som er fundert på misforståelser av grunnleggende sannheter. Boken stimulerer til å våge å være i spranget, tenke nytt, tenke annerledes, ikke bare slik vi tenkte i går.


Trond Johan Hübertz er norsk statsborger, utdannet sivilingeniør og har ledet flere kunnskaps- og industribedrifter. De senere år har han virket som rådgiver innen forretningsutvikling, omstillinger og nyskapninger. Han bor i stillheten på en gård i Värmland med møtefasiliteter.

www.trondjohanhubertz.com