KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Tankene mine er forfatterens første diktsamling.

Et uhøytidelig blikk på hverdagens tilsynelatende små hendelser og erfaringer inviterer til refleksjon om livsverdier og trosforankring.

Tankene mine du får
Kanskje dem noen forstår
Her har jeg skrevet dem ned
Kom, skal du se
Les, skal du seGrethe Johnsen (f. Kubberød) er født i 1927 og begynte å skrive dikt på 1970-tallet.
Bokas 52 dikt er skrevet over en 30-årsperiode.
Forfatteren er oppvokst på gård i Hobøl og Rygge, har jobbet som sykepleier i Tana og har familie i Østfold og Nord-Norge.