KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


«Og Mamma, Mia?» er boken for den som ønsker et innblikk i hvordan det kan være å bli, og leve som fosterbarn.

Vi følger Mia fra hun blir hentet fra moren, kommer i institusjon, mens hun venter på det riktige fosterhjemmet, og hvordan hun bor der. Vi får innblikk i samværet mellom mor og Mia, om behandlingen av saken hennes i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, og hvordan livet hennes endrer seg.

Mia er ikke en virkelig jente, men hun har trekk og opplevelser fra mange av de fosterbarn forfatteren har møtt i sitt arbeid i barnevernstjenesten.

Boken kan gi fosterforeldre hjelp til å forstå sitt fosterbarn og forslag til svar på spørsmål fra fosterbarnet. Barnevernsarbeidere og alle vi andre vil få innsikt og forståelse for hvordan fosterbarn har det og hvordan de tenker.

Boken kan leses høyt for småskolebarn, og av barna selv fra 10-12 års alder.

«Og Mamma, Mia?» er boken som viser at virkeligheten kan være langt mer uforståelig enn det vi kan dikte opp eller forestille oss.

Liv H Wiborg er sosionom og cand.polit. fra NTNU. Hun har siden 1982 arbeidet som kurator og barnevernsleder i ulike kommunale barnevernstjenester. Hun er fagkyndig i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, oppnevnt både i barnvernssaker og i det landsdekkende utvalg som behandler tvang av gravide rusmisbrukere.

Wiborg har opparbeidet en bred kompetanse om nevrobiologiske lidelser. Hun var redaktør av medlemsbladet til Norsk Tourette Forening og hun har siden 1993, vært oppnevnt medlem av det sentrale fagrådet til ADHD Norge.

«Og Mamma, Mia?» er forfatterens 8. bok og hun har oversatt 4 bøker til norsk.