KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.noOpplag nr. 6, 2013 er kommet på lager.

«Hovedintensjonen er at boken skal inspirere til økt hjerneaktivitet fokusert på helse, ikke på sykdom. Leseren inviteres til å være mere bevisst på å bruke hjernen aktivt som et verktøy i kampen mot sykdom. Forfatteren har et optimistisk syn på «egenhelbredelse», men avviser likevel ikke skolemedisinens rolle i helbredelsesprosessen». 
    Sharam Shaygani, Tidsskr. Nor lægefor. nr. 11, 2001.

Gjennom denne boken viser forfatteren at bedring noen ganger kan skje ved å lære hjernen opp til å arbeide på nye måter, og hun blir ofte kontaktet av folk som har hatt personlig utbytte av å lese den.

«I blant møter jeg mennesker som har vært hos den ene behandleren etter den andre for å få hjelp», skriver forfatteren, «Har du vært hos deg selv?, spør jeg, og det har de vanligvis ikke tenkt på». 
    «Det indre arbeidet er viktig, og indre spenninger ser hun på som kilde til lærdom og energi heller enn noe som bør få rask utløsning». 
    Tove Giske, KFSS nr.2, 2001.


«Det finnes en type problemer som ikke kan løses – bare overskrides. Det betyr at det må skje en personlig bevissthetsfornyelse hos de involverte parter før problemet kan løses».
    Elisabeth Endsjø, Doktor online. 25.10. 2004.

«Aud Bruknapp hevdar at vi i blant forvekslar indre læringsprosesser (mental inkubasjon) med melankoli eller depresjon. I vår iver etter berre å ha solskinnsdagar tillet vi ikkje grotid og vekst».
     Astrid Brekken, NRK, P2, 19.09.2003.

«Moderne hjerneforskning sammen med sunn fornuft og mental trening kan få et menneske ut av de vonde rundkjøringene og over i bedre spor». Elin Huseby, Bergen offentlige bibliotek 06.07. 2010


Aud Bruknapp er tidligere sykepleier, læringspedagog, og cand.mag. innen filosofi, psykologi og pedagogikk. Hun har også mye erfaring med pasientundervisning.
Nå er hun pensjonist og arbeider som eldreinspirator i bydel St. Hanshaugen, Oslo, samt med skriving og foredrag om positive hjerneprosesser.