KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Per Sveinos barnedikt

Per Sveino (1925–2000) var språklektor ved Fagerlia Gymnas i Ålesund fra 1956 til 1991. Som pensjonist og bestefar med to små barnebarn i huset skrev han en rekke barnedikt med utgangspunkt i livet rundt «Småen» og «Vesla». Diktene ble publisert i lokalpressen og utgis nå i samlet form.


Selv tapte jeg kampen om smykket.
Jeg vinner så sjelden i spill.
Det fins også annen slags lykke,
som denne at barna er til.

Fra Diamanten, 1997


Diktene er samlet og utgitt av Aasta-Marie Sveino Strand.