KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Hva var det du prøvde å få til?

En dialog om politikk og kold krig

I denne dialogen er fokuset på det Arne Treholt gjorde til han ble arrestert i januar 1984, ikke på det han ikke gjorde, men ble dømt for i Norges-historiens kanskje største rettsskandale. Det dreier seg om kommunikasjon og forståelse under den kolde krig, i en samtale med Johan Galtung som arbeidet for det samme.

Fra Ketil Björnstads forord:
«Denne boken er konkret, lærd og tidvis rystende, med tanke på hvilke politiske og moralske perspektiver den åpner for. Måtte den også bli lest av alle som fortsatt har tiltro til den norske rettssikkerheten, og på at Arne Treholt fikk en rettferdig dom.»


Johan Galtung,
født i Oslo, Norge i 1930, bor i Spania, Frankrike, Japan og USA, og arbeider med konflikt-megling og fredsforskning. Han har hittil publisert litt over 150 bøker og 1.500 artikler om fred og andre emner. 40 av hans bøker har blitt oversatt til 33 språk i tilsammen 134 bokoversttelser. Han grunnla TRANSCEND: A Peace Development Environment Network i 1993, og TRANSCEND Peace University som rektor i 2003.

Arne Treholt, født på Brandbu, Norge i 1942, journalist, sterkt engasjert for demokrati i Hellas, statssekretær for Jens Evensen i Havrettssekretariatet, med i forhandlingene med Sovjet-unionen om havrett i nordiske områder. Arrestert 20 januar 1984 på basis av «bevis» som synes fabrikkert av det norske overvåkingspolitiet i samarbeid med FBI-CIA, dømt til 20 år juni 1985, sonet 8 1/2 år, og er nå visepresident i United World Capital på Kypros.

Dette er den andre utgivelsen i serien TRANSCEND University Press Popular.

No. 1:
Johan Galtung, Launching Peace Studies:
The First PRIO Years