KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


– Framstillingen av jazzmiljøet i Osloregionen 1940-1950 er basert på en purung jazzmusikers opplevelser av musikken og musikerne, fra innsida, aktiv i eliten av unge pionerer. Grunnlaget er Kaare Sandegrens egne erfaringer og intervjuer av mellom tretti og førti veteraner, alle talentfulle jazzmusikere under og like etter krigen. Veteranene var omkring åtti år da de ble intervjuet.

– Norge og jazzformen gjennomgikk betydelige belastninger og endringer i perioden. Landet ble angrepet og levde under okkupasjon, det ble motstand, swingjazzen ble et fiendeelement for nazistene, gikk under jorda, ble en motstrømning, blomstret likevel, så kom frigjøring og fredsutbrudd, da jazzmusikken eksploderte - i frihet. Swingjazzen festnet seg før og under krigen. Stilartene gikk så fra swingjazz til bopmusikk og cool. Og videre.

– Stoffet om tjue og trettiåra bygger på intervjuer med veteraner fra førkrigstida gjort av Bjørn Stendahl og Johs. Bergh/Steinar Kristiansen, intervjuer som er tilgjengelige i Norsk Jazzarkiv. (Prosjektrapport NJA 1987).

– Kaare Sandegren reflekterer også over musikkformens opprinnelse og ut-vikling. Han hevder at jazzmusikken var revolusjonær musikalsk sett og nær revolusjonær sosialt i det rasedelte jordbruks- og urbansamfunn i Sørstatene i USA der musikkformen oppsto. Jazz var et nytt musikkuttrykk da den kom, og orkestret fikk en demokratisk form. Jazzmusikken har videre i ulike epoker hatt en «politisk» funksjon, som opprørs-, protest-, frihets- og gledesmusikk, dels også i land som Norge under og etter krigen. Den har stadig utviklet seg og skiftet stilarter gjennom ulike samfunnsepoker, som en improvisasjonskunst av den mest krevende og edleste art. Kjernen i stoffer er de enkelte talenter og selve miljøet av musikere i Osloregionen.

– Kaare Sandegren hevder at jazzmusikken stadig er sprell levende. I utvikling. Spillesuget er der. Jazzmusikken interesserer fortsatt. Er stadig fascinerende. Forutsatt kvalitet og at det swinger. Den tar opp i seg andre musikkformer og gir sjøl. Og musikkformen er blitt et felleseie. Den er internasjonal.