KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Brit Lundeby er født i Oslo i 1938.
Hun kom til Øyer som vikar på døveskolen der, etter artium i 1956.
I 1959 tok hun døvelærereksamen i Oslo, og i 1962 lærerskoleeksamen i Kristiansand.
På døveskolen underviste hun i ca 10 år.
Var så hjemmeværende noen år.
Hun var tilknyttet Gudbrandsdølen/Lillehammer Tilskuer (GLT) som frilansjournalist fra sist på 1970 tallet – til hun fikk uførepensjon i 1995. Ble Årets korrespondent 1981.
Gjennom flere år var hun klokker- og prestevikar i Øyer og Tretten kirker, og redigerte menighetsbladet for Øyer og Tretten i årene 1972–1993. For dette fikk hun Øyer Kommunes kulturpris i 1986.

Livsbetingelse er Brit Lundebys debut. Tittelen er valgt fra ett av diktene, og viktigheten av å bli sett.

– Hun så meg,
sa han.

– Så ALLE
        i den store
        barneflokken.

                HVER ENKELT!

        Og JEG tenker:

Vakkert ER
det mennesket
som evner SE
den enkelte.