KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no
Stadig flere innser at problemer som vi sliter med, ofte er produkt av ubalanser i vårt eget indre; i våre tanker og følelser. En slik innsikt leder til et ønske om å ta ansvar, og til en motivasjon for å arbeide med egen utvikling.

En kollektiv følelsesmessig åpningsprosess synes å være på gang; en prosess som tydelig brer seg ut i Vesten. Vår sensitivitet er i vekst, og vi tør å ta mer kontakt med følelser vi bærer på. Vi er nå blitt modne for å praktisere selvhjelp. Nettopp nå trenger vi å bli bevisste om vår fantastiske mulighet – fra naturen – til å kunne veilede oss selv! Egenansvar og selvhjelp som metode vinner terreng også i det offentlige hjelpeapparatet.

Denne boka viser oss hvordan selvutvikling skjer, slik at vi bedre kan greie å spille på lag med livskrefter som leder oss mot endring. Med innsikt i hva selvutvikling innebærer, kan vi unngå å sabotere utviklinga når vi blir usikre og mister oversikt.

Kunnskap om psykiske prosesser hjelper oss, og vi flyter bedre mot å realisere vårt potensial for kreativitet, livsglede og kjærlighet til alt og alle. Gradvis kan vi finne fram til hvem vi virkelig er.Under følger noen meget positive anmeldelser:

Her følger en omtale fra tidsskriftet BIVROST,
Landsgruppe av psykiatriske sykepleiere.


Og videre en omtale fra tidsskriftet VISJON fra Alternativt Nettverk.