KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no
Syn på teater er eit utval artiklar, talar og essay frå perioden 1980-2007.

Forfattaren gir innsyn i kvifor vi treng teater, kva ein skodespelar er, kritikaren mellom teatret og publikum, og teater og samfunn.

Vi får eit riss over historia til Det Norske Teatret, og korleis Brodal såg det heile frå teatersjefstolen.

I eit utval portrett møter vi sentrale skodespelarar på nynorskscenen. Boka gir òg innsyn i både lokalt teaterliv og internasjonalt teater.

Svein Erik Brodal (f. 1939) har vore
tilsett på Det Norske Teatret sidan 1962
som skodespelar. Han har òg arbeidd som
instruktør og kunstnarleg rådgjevar, og var
i 12 år teatersjef. Brodal har gjeve ut
8 bøker, både skjønnlitterære og faglege.