KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no



Boken forteller historien om tre shipping- og offshorekriser utløst av tre kriger i Midtøsten og Staubo-rederienes dramatiske kamp for å overleve både disse krisene og trusselen fra konkurrenter. Det sistnevnte innbærer til ­tider råttent spill preget av svik og hensyns­løshet.

I tillegg gir boken innblikk i hverdagen på et rederi­kontor og om menneskene som var involvert.

I siste del av boken fremføres analyser og årsakssammenhenger for 70-talls­krisen. Blant annet er det gjennomført en analyse av 58 norske rederier.

I et større perspektiv handler boken om forretningsstrategier i krisetider, ­forretningskultur og etikk.


Tore Staubo, 64 år og siviløkonom

Kom tidlig med i shipping med bla. fartstid til sjøs og på kontorer i utlandet. Han var leder for børsnotert rederi med skip og borefartøyer i ca 18 år og har sittet i forskjellige styrer opp gjennom årene. Han var dessuten med i styrene for både Norsk Offshoreforening og Norges Rederi­forbund. Han har videre vært ansatt i Kistefos AS med ansvar for shipping og offshore aktivitetene. Av andre verv har han bla. vært idrettsklubbleder i 12 år, leder av Norsk bandy i fire år, styremedlem i Norsk Tindeklubb og lokalpolitisk leder.