KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


I 1989 vakte fysioterapeut Merete Pihl oppsikt med en artikkel hun
skrev i Fysioterapeuten om forholdet mellom indre og ytre muskellag. I
mellomtiden er befolkningen i treningssammenheng blitt mer opptatt
av det indre muskellaget. Men hvordan sette dette i en større sammenheng,
hvor måten, innstillingen, formen betyr noe. Videreutvikling av de tanker
Merete Pihl beskrev i artikkelen brakte henne inn i en unik tilstedeværelse
i livets små og store hendelser. Hennes dialog med en venn, her anonym,
er et eksempel.

Denne boka gjør noe mer enn å kjede psyke og soma sammen, jeg kan ikke
gjennomskue hva det er den gjør. Den viser en tilstedeværelse som er unik for
meg. Det er ikke en oppskriftsbok som skal vise deg hvordan virkeligheten
er, det er den fri for og det er hensikten. Den representerer et annerledes
menneskesyn og den har et bredt nedslagsfelt. Samtalen handler om å finne
en annen og ny måte å oppleve seg som menneske. Det føles som den lengste
boka jeg har lest, det er en tanke ved alt som er skrevet

Camilla Sundsbak, psykomotorisk fysioterapeut

Hvordan nærmer man seg det muskellaget som i liten grad er
underlagt bevisst kontroll, og hvilken betydning har dette for
personen? Det har sittet langt inne å nærme meg dette spørsmålet i
bokform, for meg ble redningen å dele utforskingen med en venn
som har en ikke-faglig bakgrunn. Formen ble en dialog mellom oss,
som også kan leses som en dialog mellom muskellagene i kroppen.

Merete Pihl er født i 1952, utdannet fysioterapeut og har arbeidet
Med psykomotorisk fysioterapi siden 1980. Hun er veileder og sensor
i faget og var tidligere lærer og fagpolitisk engasjert. Hun driver i dag
Bislett Psykomotorisk Fysioterapi i Oslo som har et aktivt fagmiljø.
I ”Det andre muskellaget” henvender forfatterne seg også til hele
helsesektoren og til et allment publikum.