KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


META-Medisinen er et fantastisk bidrag til forståelse
av egne sykdommer og til et helhetlig syn på medisinen.
Dette bringer psykosomatisk forståelse videre, og gir deg
verktøy til å ta vare på egen helse.
Odd Runar Gulbransen
Spesialist i klinisk psykologi


”Fra Kreft Til Kraft” er et hovedverk som fortjener et nøye studium.
Boken setter oss i stand til å forstå Skaperens mest komplette
kunstverk - mennesket selv.       
Dr. Eva Mere

Det er bra når det ved sykdomstilfeller sitter spesialister fra flere
fagfelt ved ”forhandlingsbordet”. Allikevel er det alltid pasienten selv som er i sentrum.
Kun hun eller han vet hva som hendte før sykdommen, og hvilken følelsemessig og
mental reaksjon hendelsen medførte.
Man kan kalle historiene som er presentert i denne boken for mirakler,
men metamedisinsk forskning sletter mirakellyset fra dem. 
    
Vi har å gjøre med naturlover, som gjelder for oss alle.
Vi må
bare gi dem en sjanse til å virke.
Som lege er jeg fullstendig enig i at så vel sykdom
som helbredelse begynner fra innsiden.
Viigi Viil, lege, NLP terapeut

Mennesket står ofte ydmyk og undrende over for naturens
kraft og evnen til å helbrede seg selv.
Denne boken presenterer en fantastisk mulighet til samarbeid
mellom behandler og pasient som vil være berikende for alle parter.
Her legges noen brikker på plass i det store kosmiske puslespill.
Heike Zeitlmann
Spesialist i ortopedisk kirurgi