KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


     Dr. philos og forsker Marit Ingeborg Lange, daværende leder for Nasjonalgalleriets billed- og skulpturavdeling, fylte 60 år 22. januar 2003. I den anledning har en gruppe venner og kolleger med Ina Johannesen og Knut Ljøgodt i spissen redigert boken

                                         "Fra romersk barokk til norsk nyromantik"

      Boken som er utgitt på Ortiz Forlag, består av en rekke utvalgte artikler som Lange selv har skrevet. Forord er skrevet av Nasjonalgalleriets tidligere direktør Knut Berg.
Her finner vi de viktigste artikler Lange har skrevet i kraft av å være en av landets fremste kunsthistorikere. 
      Dessuten inneholder boken en artikkel om hvordan og når norsk tørrfisk inntok Italia og et lite utdrag fra hennes kokebok om italiensk kjøkken.