>> KOLOFON FORLAG AS
  Bygdøy Allé 21
0262 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post: post@kolofon.no
 
Din handlekurv er tom
  Nettbutikk >> Faglitteratur >> Helse og sosialfag >> Muskler i kronisk smerte

Muskler i kronisk smerte

ISBN 978-82-300-0636-8

Jan  Spiechowicz
Tine von Hanno
 


Ny tilnærmelse til kronisk smerte

Å fatte at smerte som symptom mangler spesifisitet er vanskelig. Kronisk smerte er alltid et sammensatt problem, og kan deles i fire sfærer: – smertens kilde, smerteopplevelsen, ledsagende lidelse og endret atferd. Til forvirring kan ulike smertemekanismer gi tilnærmet lik smerteopplevelse.

Myofascielt vev er en hyppig, men bagatellisert kilde til smerte. Smerte-
mekanismene er dårlig forstått, til tross for at de er reversible. Myogen smerte kan ikke diagnostiseres med "high-tech" metoder, men må skje gjennom målrettet fysisk undersøkelse med palpasjon og funksjonsvurdering. Denne glemte "kunst" må læres i praksis, og boken vil hjelpe dem som er motivert for å lære seg teknikken og behandlingsmetodene.

Behandlingsprogrammet bygger på en grundig forståelse av hvordan muskelsmerte kan oppstå, og hvordan en nøyaktig diagnose og målrettet behandling kan normalisere muskelfunksjonen slik at pasienten gjenvinner smertefrie funksjoner. Det diagnostiske verktøyet er av det sensitive slaget, nemlig observasjon og hands-on-undersøkelse. Behandlingen er kurativ, basert dels i innlæring av ergonomisk bevegelsesatferd og strekk-øvelser, dels i intervensjoner som eliminerer nocisepsjon i myofascielt vev. Behandlingen forstås best som en småskalaendringsprosess, der resultatet av pasientens egeninnsats og teamets intervensjoner jevnlig evalueres og justeres.

Målgruppen er helsepersonell som i sin praksis har pasienter med kroniske smerter utgått fra skjelettmuskulatur. Boken kan også leses og brukes med utbytte av mange pasienter. Boken inneholder en rekke illustrasjoner med detaljerte oppskrifter på "how-to-do-it" og øvelser som den enkelte pasient selv må gjennomføre. Bokens seks kapitler, samt prolog og epilog, kan leses hver for seg.

Boken presenterer ny innovativ kunnskap, bygget opp og utprøvd i Riks-hospitalets Smerteklinikk gjennom sammenkobling av faktisk eksisterende fysiologikunnskap, ny myofasciell basalkunnskap og systematisk klinisk teamarbeid. Implementering av kunnskapen på ulike nivå vil være av så vel individuell som samfunnsøkonomisk betydning.Bokanmeldelse

 

En bok for spesielt interesserte, muskler i kronisk smerte

 

 

Von Hanno, Tine & Spiechowicz, Jan (2009). Muskler i kronisk smerte Muskelfysiologi anvendt i funksjonsrestituerende behandling av kronisk smerte. Oslo: Kolofon Forlag.

 

 

Det er ikke hvert år at fagpersoner som Tine von Hanno og Jan Spiechowicz setter hverandre i spill, og skriver en bok på norsk om temaet muskler hvor målgruppen er helsepersonell.

Boken representerer nytenkning og viser til en helhetlig og kunnskapsbasert forståelse for muskler i kronisk smerte, som jeg som høgskolelektor verdsetter og ser nytten av.

 

Tine von Hanno er anestesilege og spesialist i allmennmedisin.

Jan Spiechowicz er lege ved Rikshospitalet, og klinisk forsker på Rikshospitalets smerteklinikk.

 

 

Det første som vekket meg ved boken var tittelen; muskler i kronisk smerte, den synes jeg satte fokus på noe "nytt". 

Muskler utgjør 40 % av kropps vekt og ute av syne sånn billedteknologisk, derfor er de ikke mulig å se de eksempelvis på røntgen. Spørsmål som da framkom er:

  • Kan det være en grunn til at muskler i kronisk smerte er oversett?
  • Kan det igjen være en grunn til at knokler og ledd får fokus i dagens smertemedisin og hvor hovedfokus har vært på lindring og ikke på musklenes funksjon?
  • Kan det å tenke på "reparasjon" gjøre en forskjell med tanke på å gjenvinne tapt funksjon?

 

Målgruppen for boken er helsepersonell. Jeg mener at boka vil være nyttig for leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, mensendicher, ortopedingeniører og psykologer. I tillegg mener jeg ulike typer veiledere også kan ha nytte av boken.  Innsikt i muskel og seneapparatets fysiologi belyser det faktum at smerte kan oppstå ikke bare ved feilfunksjon i en persons skjelett -muskulatur, men også på grunn av andre forhold i ulike livssituasjoner.

 

Et minus for boken er at sykepleiere ikke er nevnt blant målgruppen helsepersonell. Dette fordi sykepleiere i ulike situasjoner ofte møter personer med "muskler i kronisk smerte" om ikke daglig så ofte!

 

Selv om boken beskriver detaljert muskelfysiologi bringer den også inn andre aspekter som via kunnskaper om og gode observasjoner kan sette ulike grupper helsepersonell på "sporet". I dagens samfunn møter helsefagene store utfordringer, og samarbeid på tvers av profesjonene tvinger seg fram. Stadig flere mennesker gjøres til pasienter uten at en kan si hva som feiler dem. Samtidig møter helsepersonell nye typer pasienter, pasienter som søker kunnskap for å oppdatere seg både før og etter kontakt.

Boken utfordrer og gir ny innsikt. Tidvis kan den også bevisstgjøre helsevitenskapene på egen teori og praksis, eller sette spørsmål ved gjeldene praksis. Boken inspirerer til nytenking eller revurderinger, og underbygger de ulike fagenes tenknings- og kunnskapsgrunnlag. Både i møtet med personer som kan har muskler i kronisk smerte og relatert til valg av hvilke metoder, eller prosedyrer som er best.

 

I sykepleiefaget har helhetstenkning lenge vært noe å strekke seg etter. Ett ideal som tidligere har blitt latterliggjort og harselert over. I dag er det få som ler av en helhetstenkning, fordi det handler om å se ting i sammenheng og å aktivisere pasienten.

 

Under lanseringen av boken, 26. januar 2010, kom jeg i snakk med to personer med egne erfaringer. Begge hadde hatt en kompleks og langvarig erfaring med kroniske smerter, og kunne ikke få fullrost forfatternes tilnærming, og veloverveide og målrettede behandling.

 

At bokens 6 kapitler kan leses uavhengig av hverandre, er en styrke. Det er krevende å lese boken fra perm til perm. Personlig tror jeg heller ikke at det er intensjonen. Etter min mening bør boken studeres i flere omganger. Illustrasjonene beriker boken, og disse er i en klasse for seg. Undertekstene til illustrasjonene er praktisk rettet, og slik sett er de godt tilgjengelig. Helsepersonell, men også pasienter ville ha nytte av å studere dem.  Måten en øvelse blir utført på er viktig, og noen oppfatter illustrasjoner lettere enn ord.

 

Behandlingsprogrammene kan jeg som sykepleielærer ikke uttale meg om. Som sykepleier er det viktig å vite og forstå, og boken inspirerer til tverrfaglighet. Sykepleiere bør også bli mer innstilt på å se, høre, lytte, ta inn mer av pasientens opplevelser, erfaringer, og være på leting etter deres ressurser. Denne "merforståelse" mener jeg boken stimulerer til, slik at helseteamet - ut fra dialektiske metoder - kan bli motivert til å arbeide med personer som har muskler i kronisk smerte.

 

Boka anbefales på det varmeste til spesielt interesserte


Ingebjørg Strand.

Høgskolelektor

 

HIO, Avdeling for sykepleieutdanning

Ingebjorg.Strand@su.hio.no

 

 

 
   
 Skriv ut 
Pris:695  Antall:  
 
14 av 17
Motta nyheter om Kolofon?
skriv din e-mail her:
 
Pressen skriver :
Kongen på haugen
Det norske selskapet Alusto jakter kontrakter i det internasjonale olje- og gassmarkedet.
Haiku om fjell
Gjennom den tradisjonelle japanske diktforma haiku, fylgjer vi fjella gjennom livet eller livet gjennom fjella. 
Grunnlov og frihet
Er grunnlov og frihet turtelduer eller erkefiender? Historien om 1814 og den frihetsgivende grunnlovsakten er velkjent.
Relaterte artikler:
Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader
Å få barn
Liesje
Med Downs gjennom livet
Min sønn - mitt håp
Fire dager - om å fjerne et øye
Det rettsløse barnet
Kroppens språk - sjelens smerte
Svangerskapet
Kvinner med ADHD
ADHD og samliv - en utfordring
Den terapeutiske dansen
Pålogging til vår nettbutikk:
Brukernavn/
E-post
Passord:
Bli Kolofon kunde   
har du glemt ditt passord?
trykk her
Forsiden | Nettbutikk | Kontakt

© Copyright 2006 Kolofon, Utviklet av Assist2net.no.

Søk Forsiden Forsiden Søk Send Mail Sidekart